Keo dán AB là loại keo dán 2TP gồm có Keo A (màu trắng) và Keo B (màu đỏ). Đây là loại keo chuyên dụng để dán gỗ, ván. Với đặc tính kết dính cao, khi khô loại keo này rất cứng và chắc. 

cÓ 2 loại keo AB đó là keo AB 1:1 và keo AB 7:3 (Keo Hải Thuyền)

Keo AB có đặc tính chậm khô (Khoảng 6 tiếng), giá cao nhưng lại cứng, chắc hơn keo Hải Thuyền

Keo Hải Thuyền có đặc tính nhanh khô, tiết kiệm thời gian nhưng giòn, dễ gãy hơn keo AB.